Privacy beleid

Torodesign, gevestigd aan Krekelstraat 25, 9100 Sint-Niklaas, België, is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is een “natuurlijk persoon of rechtspersoon” die instaat voor het verzamelen van je persoonsgegevens bij bezoek van onze website en bij het invullen van ons contactformulier op deze website.

Welke gegevens worden verzameld?

 • 1. Torodesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Financiële identificatiegegevens
 

2. Wij ontvangen en verwerken gegevens die op een geautomatiseerde wijze worden verzameld, door een bezoek aan onze website.

Deze gegevens worden geanonimiseerd en kunnen niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie niet mogelijk is.

 • Ip adressen
 • Benadering van locatie
 • Surfgedracht
 • Browsertype (IE, Mozilla, Chrome,..)
 • Type toestel (pc, smartphone,.. ) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • dienstverlening aan uw bedrijf
 • marektingactiviteiten
 • professionele contacten
 • De werking van de website te verbeteren 

Delen van persoonsgegevens met derden

Torodesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Torodesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toro-design.be. Torodesign heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door torodesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@toro-design.be.

Laat ons weten hoe we kunnen helpen.